Application Singing / Prijava Petje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge

Poleg prijave je potrebno na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. poslati še naslednje priloge:


a) fotografijo,
b) fotokopije skladb,
c) fotokopijo potnega lista ali osebne izkaznice,
d) fotokopijo potrdila o plačani kotizaciji in potrdilo o plačilu najema korepetitorja (opcijsko).

    Rok prijave:  31. 3. 2021 (ob primeru, da bo epidemija in s tem zaprtje javnega življenja trajala dlje, bomo rok prijave še podaljšali.)

         

 

 

 

 

 

Attachments

 

To complete the application please send e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.with the following attachments:

 

a) photo,
b) photocopies of songs,
c) a photocopy of the passport or identity card,
d) a photocopy of the payment of registration fees and lease accompanist (optional).

 

 

   Application Deadline: March 31, 2021 (if epidemic and thus closure of public life will last longer, the application deadline will be extended.) 

 

 

Nakazilo kotizacije:

IBAN:                                 IBAN SI56 2900 0005 2718 775 (UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.) 

BIC (SWIFT):                     BACXSI22
Namen:                              kotizacija-IMMCC-priimek
Referenca:                        SI00 12000-8000

Prejemnik:                         Zavod Antona Martina Slomška
                                          Vrbanska c. 30
                                          2000 Maribor
                                          Slovenija

 

Transfer fee:

IBAN:                                 IBAN SI56 2900 0005 2718 775 (UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.) 

BIC (SWIFT):                     BACXSI22
The purpose of transfer:   fee-IMMCC-surname
Reference:                         SI00 12000-8000

Recipient of the transfer: Anton Martin Slomšek Institute
                                          Vrbanska c. 30
                                          2000 Maribor
                                          Slovenia

 

 

V primeru, da se kandidat tekmovanja ne udeleži, organizator ne vrača kotizacije.

If a candidate does not compete, the organizer is not obligated to refund the registration fee. 

 

  • Hits: 571

Contacts

  • Phone:

    +386 590 92 401

  • E-Mail:

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Social media